Hướng dẫn tạo tài khoản Raidenbo

Bạn bấm vào đường link sau đây và xem video hướng dẫn cách đăng ký bên dưới:

 

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản

Video xác minh danh tính và cài bảo mật 2FA

Video hướng dẫn cách nạp & rút tiền

Video hướng dẫn phương pháp giao dịch